Diensten

Diensten

Uilen hebben een onopvallend verenkleed en zijn overdag onzichtbaar. Ze zijn nooit alleen, maar worden toch nauwelijks opgemerkt. Ze luisteren goed en hebben een uitzonderlijk goed zicht op situaties. En dan komen ze doelgericht en geruisloos in beweging om een prooi te vangen. Een perfecte verbeelding van de werkwijze van LK mediasupport. Wil jij ook een goed verhaal?

LK mediasupport kan jou helpen met de volgende diensten.

 

 

Strategie
Strategie

Waar jouw vraag ook begint, wij bedenken een strategie die aansluit bij jouw wensen, doelstellingen en markt: verrassend, anders en precies zoals jij het bedoelt. We werken aan uitvoerbare en heldere plannen. Geen dikke rapporten maar overzichtelijk en concreet verwoorden we uitgangspunten, doelstellingen en de aanvliegroute.

Wil je je bedrijf steviger positioneren in de markt? Dan vergelijken we huidige en gewenste identiteit, gaan in gesprek met je collega’s en onderzoeken we hoe de markt tegen jouw bedrijf aankijkt. Wanneer we de huidige en gewenste situatie in kaart hebben gebracht, bespreken we vervolgens met jou wat je wensen zijn en hangen we hier een originele en haalbare strategie aan, die stapsgewijs zorgt voor een frisse uitstraling in zowel beeld als tekst. En we zorgen voor draagvlak, zowel intern als extern.

Concreet
Praktisch

We vertalen de strategie naar een concreet en praktisch uitvoerbaar plan, die duidelijk maakt waar we samen naartoe werken. De rol van LK mediasupport daarin is divers, soms adviserend, bij een ander ondersteunend of juist die van kartrekker. We voelen ons snel thuis in jouw organisatie, zodat we als één team samen opereren aan hetzelfde vraagstuk.

Het maakt niet uit of we werken aan de strategie die we samen hebben bepaald, of dat je ons inschakelt om (een onderdeel van) je bestaande strategie handen en voeten te geven. Met onze vakkennis geven we richting aan de plannen en helpen we jou en je collega’s uitvoering te geven aan marketing en communicatie.

"Ziet rondom, in licht en donker, dingen die anderen niet zien"

Beeldend
Storytelling

Een verhaal vertel je niet alleen in woorden, maar ook in beelden. Wij schrijven jouw verhaal en maken het nog sterker door het te visualiseren tot sprekende beelden en ontwerpen.

Met tekst en beeld creëren we de uitstraling die je wenst voor je bedrijf of geven we vorm aan jouw campagnes. We vertellen jouw verhaal, waarom je doet wat je doet en wat je meerwaarde is voor klanten. We gaan verder op de basis die jij al had gelegd of bedenken samen een nieuwe basis voor al jouw communicatie.

Communicatie is niet willekeurig, maar wordt het sterkst als iedereen binnen de organisatie dezelfde taal spreekt. Wij denken daarom niet alleen aan de boodschap die we willen delen met de buitenwereld, maar ook aan de beleving van je collega’s. We creëren draagvlak, waardoor het verhaal nog meer gaat leven.

Agenda
Agenda

Door alles duidelijk te plannen weten wij precies wat, wanneer en waar we gaan communiceren. Niet alleen extern dus, maar ook in de organisatie. We doen onderzoek naar de verschillende groepen ontvangers en het mogelijke effect van de boodschap. Timing is essentieel. Doelen worden inzichtelijk en meetbaar en het gewenste eindresultaat tastbaar. In timing kennen we bijna geen belemmeringen, we houden van een goede uitdaging!

En de planning stopt niet als wij onze opdracht bij jou afronden. We zorgen ervoor dat jij en je collega’s vooruit kunnen met een contentplanning en basisbestanden die ook na ons vertrek gebruikt kunnen worden.

"Past zijn klauwen aan als hij daardoor beter grip heeft"

Coordinatie
Coördinatie

Wij draaien onze hand niet om voor de praktische uitvoering. Van drukwerk, huisstijldragers en online adverteren tot het organiseren van evenementen. We beschikken over decennia van kennis en langdurige relaties met pers, media, ontwerpers, fotografen en online ontwikkelaars. Projecten coördineren we met passie en een creatieve invalshoek.

Ondersteunen wij je bij het traject naar een stevigere positionering in de markt? Dan kunnen wij elke stap begeleiden. Wanneer de strategie is bepaald en vertaald naar een concreet plan, teksten zijn geschreven, beelden zijn ontworpen en campagnes en lancering zijn gepland, gaan we verder met de uitwerking van het totaalplaatje. We onderhouden contacten met externe partijen en zorgen dat de wijzigingen overal worden doorgevoerd, van visitekaartjes en briefpapier tot aan de website en gevelbekleding.

Duurzaamheid
Duurzaamheid

Wij vinden het belangrijk hoe er met onze omgeving wordt omgegaan, we hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om onze wereld leefbaar te houden. Elke keuze die wij maken is vanuit een duurzame invalshoek, omdat wij morgen belangrijker vinden dan gisteren. Veel van onze opdrachtgevers denken er ook zo over. Zij zijn zich bewust van hun aandeel naar een duurzame omgeving en geven graag het goede voorbeeld.

Wij weten dat klanten steeds vaker verlangen dat er wordt ingespeeld op marktontwikkelingen en dat zij zaken willen doen met partijen die zich bewust zijn van hun omgeving. De kleine en grote stappen die jij als ondernemer neemt in het kader van duurzaamheid, vertalen wij naar kernwaarden en een goed verhaal.